Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • hình gv

  img_5204_120

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  BAN QUẢN TRỊ

  img_5204_120
  NGUYỄN CHÍ NGUYỄN

  báo mới

  Lịch vạn niên

  Chào mừng quý vị đến với website của chúng tôi

  CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HIỀN - U MINH - CÀ MAU. ĐỂ ĐĂNG KÝ LÀM THÀNH VIÊN XIN NHẬP Ở GÓC BÊN PHẢI

  kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính 2018

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Chí Nguyễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:52' 21-03-2018
  Dung lượng: 57.0 KB
  Số lượt tải: 27
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT U MINH
  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUỲNH PHAN HỘ

  Số: /KH-HPH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Khánh An, ngày tháng 02 năm 2018
  
  
  KẾ HOẠCH
  Thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC
  và hoạt động kiểm soát TTHC năm 2018

  Căn cứ các Kế hoạch số 09/KH-PGD&ĐT ngày 31/01/2018 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện U Minh về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của ngành Giáo dục huyện U Minh, Kế hoạch số: 10/KH-PGD&ĐT ngày 31/01/2018 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện U Minh về Kế hoạch hoạt động kiểm soát hành chính năm 2018 trong ngành Giáo dục huyện U Minh;
  Căn cứ Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách thủ tục hành chính của đơn vị , Trường THCS Huỳnh Phan Hộ xây dựng kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2018 như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính trong đơn vị, huy động được sự đóng góp ý kiến về công tác cải cách TTHC của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị.
  Tập trung vào các nội dung chủ yếu như: xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan.
  Bám sát các nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác cài cách TTHC và hoạt động kiểm soát TTHC được xác định tại kế hoạch này.
  Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về nhiệm vụ cải cách TTHC và hoạt động kiểm soát TTHC hướng đến mục tiêu CCHC của cơ quan, đơn vị.
  Tuyên truyền về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách TTHC và hoạt động kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị
  II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
  1. Nội dung tuyên truyền
  Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của địa phương.
  Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.
  Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trường học đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
  Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của trường THCS Huỳnh Phan Hộ, tập trung tuyên truyền những nội dung trọng tâm sau đây:
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Quy trình, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kiếm soát việc quy định thủ tục hành chính từ khâu dự thảo; tăng cường xây dựng và hoàn thiện các hình thức công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính.
  Tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước: Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm các đơn vị.
  Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các tổ chức cá nhân.
  Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức trong hệ thống giáo dục quốc dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tô chức.
  Tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
  Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị.
  Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tố chức trong việc tham gia, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính.
  Các điển hình tốt trong cải cách hành chính của toàn ngành Giáo dục và của đơn vị.
  Tiếp tục duy trì việc treo khẩu hiệu: “Trách nhiệm của công chức đối với nhân dân: Đón tiếp niềm nỡ, hưởng dân tận tình, giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng quy định” tại nơi làm việc, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
   
  Gửi ý kiến